Home O nama

O nama

« A srca se doista, kad se Allah spomene smiruju! » [Plemeniti Kur’an 13:28]

VeraIslam.rs sastoji se od tima običnih ljudi ispunjenih ljubavlju prema pravom, čistom i izvornom islamu i poruci koju on donosi – mir, predaja, poslušnost i predanost Bogu. Mi smo muslimani i trudimo se da predstavimo lepotu ove prelepe vere svakom ko želi uputu.

Na današnje vreme, islamofobija je veoma rasprostranjen fenomen u celom svetu i smatramo da je od velikog značaja da predstavimo islam onakvim kakvim jeste, sa svim svojim vrednostima i povlasticama koje nudi, svima koji tragaju za istinom.

Nastojimo približiti islam srpskoj javnosti i otvoriti vrata onima koji žele postati muslimani.

Molimo Allaha da nam istinu prikaže istinom i pomogne nam da je sledimo, a da nam neistinu prikaže neistinom i pomogne nam da je se klonimo.

VeraIslam.rs Tim