Home Osnove Poslanik Muhammed Njegovo ime je Muhammed, neka je Božji blagoslov i mir na njega

Njegovo ime je Muhammed, neka je Božji blagoslov i mir na njega

Muhammad

Možda ste ortodkoksni hrišćanin, protestant, katolik, jevrej, ateista ili agnostik; ili možda pripadate nekoj od brojnih, raznoraznih konfesija koje danas u svetu postoje. Možda ste čak komunista ili verujete u demokratiju kao jedan od sistema vladavine na Zemlji.

Ko god da ste i ma kog ideološkog ili političkog uverenja bili, i bez obzira do kakvih socijalnih navika držite, nema sumnje –

Da znate za ovog čoveka – Muhammeda ﷺ

On je ubedljivo najodabranije ljudsko biće koje je kročilo ovom zemljom. On je propovedao religiju, osnovao državu, izgradio naciju, uspostavio moralni kodeks, pokrenuo brojne društvene i političke reforme, uspostavio snažno i dinamično društvo koje praktikuje i predstavlja njegova učenja i koji je u potpunosti revolucionizirao aspekte ljudske misli i ponašanja za sva buduća vremena.

Njegovo ime je Muhammed ﷺ

Rođen je u Arabiji 570. godine nove ere, svoju misiju propovedanja religije istine, islama (predanje Jednome Bogu), započeo je sa četrdeset, a sa ovog sveta otišao u svojoj šezdeset i trećoj godini.

U ovom kratkom periodu od 23 godine njegovog poslanstva, on je promenio kompletno Arapsko poluostrvo od paganizma i idolopoklonstva ka obožavanju jednog Boga, od plemenskih svađa i ratova ka nacionalnoj solidarnosti i koheziji, od pijanstva i bluda ka trezvenosti i pobožnosti, od bezakonja i anarhije ka disciplinovanom životu, od krajnjeg i potpunog finansijskog bezakonja i propasti ka najvišim standardima moralne nadmoćnosti. Ljudska istorija ne poznaje takvu kompletnu transformaciju jednog naroda ili mesta – zamislite sva ta neverovatna čuda u nešto više od samo dve decenije.

Svet je imao svoj udeo velikih ličnosti, ali su to su uglavnom bile jednostrane ličnosti koje su se istakle samo u jednom ili dva polja, kao što su religijske misli ili vojno liderstvo. Međutim, životi i učenja ovih velikih ličnosti, ostali su prekriveni u magli vremena. Postoji mnogo spekulacija o vremenu i mestu njihovog rođenja, načinu i stilu njihovog života, prirodi i detaljima njihovih učenja i stepenu kao i meri njihovog uspeha ili neuspeha, tako da je nemoguće za čovečanstvo da precizno rekonstruiše živote i učenja ovih ljudi.
Međutim, to nije i slučaj sa ovim čovekom. Muhammed ﷺ ostvario je toliko toga u tako različitim oblastima ljudske misli i ponašanja, u punom jeku ljudske istorije. Svi detalji njegovog privatnog života i javnih izjava, precizno su dokumentovani i verno sačuvani do današnjeg dana. Autentičnost tako sačuvanih zapisa zagarantovana je ne samo od strane vernih sledbenika, već čak i od njegovih predrasudnih kritičara.

Muhammed ﷺ je bio verski učitelj, društveni reformator, moralni vodič, administrativni div, veran prijatelj, divan pratioc, odan muž, brižan otac – sve u jednom. Nijedan drugi čovek u istoriji ga nikada nije nadmašio niti bio poput njega u bilo kom od ovih, različitih aspekata života – ali samo nesebičnost ličnosti Muhammeda ﷺ je mogla da postigne takvo neverovatno savršenstvo.

Muhammed ﷺ je bio ni manje ni više nego ljudsko biće. Ali, on je bio čovek sa plemenitom misijom, koja je trebalo da ujedini čovečanstvo u obožavanju jedinog i samo jednog Boga i da ih nauči putu do iskrenosti i ispravanom načinu života zasnovanom na Božjim uputama. Uvek je sebe opisivao kao, “slugu i Poslanika Božjeg” i takav je zaista svaki njegov postupak i bio.
Danas, nakon četrnaest vekova, život i učenja poslanika Muhammeda ﷺ očuvala su se bez ikakvih gubitaka, izmena ili interpolacija, dajući istu nadu za lečenje mnogobrojnih problema čovečanstva kao što je to bio slučaj za vreme njegovog života. Ovo nije tvrdnja Muhamedovih ﷺ sledbenika, već je to neizbežan zaključak nametnut od strane kritičke i nepristrasne istorije.

Najmanje što možete da uradite kao razumno i brižno ljudsko biće je, da se na trenutak zapitate: Da li su ove izjave koje zvuče tako izuzetno i revolucionarno stvarno istinite? Pod pretpostavkom da jesu, a vi niste znali ništa o ovom čoveku, Muhammedu ﷺ niti ste čuli za njega, zar ne mislite da je vreme da odgovorite na ovaj ogromni izazov i uložite malo truda kako biste saznali nešto više o njemu?

To vas ništa neće koštati, a može predstavljati potpuno novi početak u vašem životu.

Pozivamo Vas da upoznate ovog divnog čoveka, Muhammeda ﷺ kojem niko sličan Zemljom nije hodao.

    Load More Related Articles
    Comments are closed.

    Check Also

    7 razloga za čitanje veličanstvenog Kur’ana

    7 razloga za čitanje veličanstvenog Kur’ana   (1) Poverljiv: Izaziva te da ga opovrgn…