Home Osnove Kur'an 7 razloga za čitanje veličanstvenog Kur’ana

7 razloga za čitanje veličanstvenog Kur’ana

7 razloga za čitanje veličanstvenog Kur’ana

7 razloga za čitanje veličanstvenog Kur’ana

 

(1) Poverljiv:

Izaziva te da ga opovrgneš. Kako? Kur’an kaže da ljudi ne mogu da napišu knjigu sličnu njemu čak i ukoliko bi sve svoje resurse zajedno udružili i na to još i dobili pomoć od duhova-džina. Kur’an je ovo rekao pre više od četrnaest stotina godina, ali i pored toga još niko nije bio u stanju da ga opovrgne. Milijarde knjiga je napisano – ali nijedna kao Kur’an.

(2) Nepromenjen:

To je jedino versko sveto pismo koje je u opticaju tako dugo, a ipak ostalo onako čisto kao što je bilo na samom početku. Kur’an je ostao potpuno nepromenjen. Nikada mu ništa nije dodato niti od njega oduzeto; ništa se u njemu nije promenilo još otkad je u potpunosti objavljen pre više od 1400 godina.

(3) Nenadmašan:

Kur’an je Božja poslednja objava čovečanstvu. Bog je Toru objavio Mojsiju (Musau), Psalme Davidu (Davudu) Jevanđelje Isusu (Isau), i na kraju Kur’an Muhammedu, neka je Božji mir na sve njih. Nijedna druga knjiga neće doći od Boga da nadmaši Njegovo konačno otkrovenje i objavu.

(4) Neosporiv:

Kur’an odoleva testu vremena i kritičkoj obzervaciji. Niko ne može osporiti istinitost ove knjige. On govori o davnoj prošlosti i biva u pravu. On govori o budućnosti, o proročanstvima i ispostavilja se da je u pravu. Spominje detalje fizičkih fenomena nepoznate ljudima tog vremena da bi kasnija naučna otkrića potvrdila kako je Kur’an sve vreme bio u pravu. Svaka druga knjiga mora biti revidirana kako bi se slagala sa savremenom naukom. Jedino Kur’an nije nikada u koliziji sa savremenim otkrićima.

(5) Tvoja mapa za ovaj, kao i život posle smrti:

Kur’an je vaš najbolji vodič kroz život. Nijedna druga knjiga ne predstavlja takav sveobuhvatni sistem koji uključuje sve aspekte ljudskog života. Kur’an takođe ukazuje na način kako da se obezbedi trajna sreća i u životu nakon smrti. On je vaš putokaz i vaša mapa do raja.

(6) Božji dar Upute:

Kur’an je garancija uspeha koji se bez njega ne može postići.

Bog te nije prepustio samom sebi. Stvorio te je s razlogom, a zatim ti objasnio svrhu tvog postojanja, šta od tebe zahteva i šta ti zauzvrat nudi. Ukoliko koristite neku mašinu suprotno uputstvu proizvođača, sigurno ćete je uništiti. A ti? Da li ti imaš uputstvo Tvorca za sebe samog? Kur’an je garancija i ključ tvog uspeha i bez njega ćeš propasti u svome poslu.. On je iscelujuće milosrđe od Boga. On zadovoljava dušu, čisti srce, uklanja sumnje i donosi mir.

(7) Tvoja pozivnica za komunikaciju sa Bogom:

Ljudi su društvena bića koja vole komuniciju sa drugim stvorenjima. Kur’an nas uči kako da komuniciramo sa Uzročnikom svih inteligentncija i svih života – Jednim Jedinim Bogom. Kur’an nas uči ko je Bog, kojim imenom da Mu se obraćamo i na koji način da sa Njim komuniciramo. Da li ovih sedam razloga nisu dovoljni za čitanje Kur’ana?

    Load More Related Articles
    Comments are closed.

    Check Also

    Njegovo ime je Muhammed, neka je Božji blagoslov i mir na njega

    Možda ste ortodkoksni hrišćanin, protestant, katolik, jevrej, ateista ili agnostik; ili mo…